0

STAFF & CAST

STAFF

Based on the original novel Moshi Koko Yakyu no Joshi Manager ga Drucker no Management o Yondara by Natsumi Iwasaki (published in Japan by Diamond, Inc.)

Original Character Design:
Usagi Yuki

Director:
Takayuki Hamana

Chief Scriptwriter:
Junichi Fujisaku

Character Design / Chief Animation Supervisor:
Chieko Miyagawa

Art Director:
Hiroshi Ono

Colour Design:
Miho Tanaka

Director of Photography:
Eiji Arai

Music:
Jun Sato

Sound Director:
Takuya Hiramitsu

Animation Producer:
Yuma Oue

Executive Producers:
Kenji Saito, Atsuko Kashiwagi, Mitsuhisa Ishikawa

Animation Production:
Production I.G

Produced by / Copyright:
NHK / NHK Enterprise / Production I.G

CAST

Minami Kawashima:
Yoko Hikasa

Yuki Miyata:
Kana Hanazawa

Keiichiro Asano:
Tetsuya Kakihara

Jiro Kashiwagi:
Akio Suyama

Makoto Kachi:
Kenjiro Tsuda

Masayoshi Nikai:
Shintaro Asanuma

Ayano Hojo:
Sayaka Nakaya

Jun Hoshide:
Yoshimasa Hosoya

Yunosuke Sakurai:
Hideki Nakanishi

Fumiaki Kutsuki:
Ryota Akazawa

Daisuke Niimi:
Yasuaki Takumi

Haruyo Miyata:
Eriko Hirata


HOME TOP
Illustration