STAFF & CAST

STAFF


Director / Series Concept / Screenplay / Storyboards:
Ryotaro Makihara

Assistant Director:
Hiroyuki Tanaka

Character Designer and Supervising Animator:
Tetsuya Nishio

Lead Animators:
Eri Taguchi, Taisei Kudo, Megumi Tomita

Action Sequences Lead Animator:
Takaaki Chiba

Color Designer:
Idumi Hirose

Color Coordinator:
Naomi Nakano

Mechanical Designers:
Yudai Sonoda, Naoto Hosoda

Prop Designers:
Naoto Hosoda, Ren Ishimori

3DCG Director:
Shigenori Hirozumi

Inbetween Checker:
Chieko Ichimanda

Background Designers:
Satoshi Takabatake, Kazushi Fujii

Background Art Director:
Masakazu Miyake

Director of Photography:
Kazuhiro Yamada

Editor:
Aya Hida

Sound Director:
Shoji Hata

Music:
Yoshihiro Ike

Producer:
Hitoshi Ito

Associate Producer:
Yuko Ichizuka

Executive Producers:
Taiki Sakurai, George Wada

Animation:
WIT Studio


CAST

Momo:
Megumi Han

Fine:
Yu Kobayashi

Allegro:
Chiaki Kobayashi

Nobara:
Rika Fukami

Kubo:
Hiroki Tochi

Kaede:
Umeka Shoji

Milana:
Ai Kakuma

Pamela:
Misako Tomioka

Ilisha:
Ari Ozawa

Kagyu:
Nobuo Tobita

Sakazaki:
Noriaki SugiyamaHOME TOP
Illustration