STAFF & CAST

STAFF

Original Concept:
Production I.G

Screenplay:
Nobuhisa Terado

Director:
Kanji Wakabayashi

Character Design:
Sho-u Tajima

Animation Director:
Kyoji Asano

Color Supervisor:
Nagisa Abe

3DCGI Director:
Makoto Endo

Chief 2D Works:
Tsukasa Kakizakai

Director of Photography:
Natsuko Mori

Editing:
Junichi Uematsu

Sound Director:
Keiichi Momose

Music:
Yoshihiro Ike

Title Music:
Yutaka Fukuoka

Animation Production:
Production I.G

Producer:
Katsuji Morishita

Executive Producers:
Ryuzo Shirakawa, Mitsuhisa Ishikawa

Produced by:
SME Visual Works


CAST

Sakata no Kintoki:
Mitsuki Saiga

Minamoto no Raiko:
Shotaro Morikubo

Princess Oni:
Yukari Hino

Watanabe no Tsuna:
Yasunori Masutani

Usui no Sadamitsu:
Hikaru Hanada

Urabe no Suetake:
Satoru Yanase

Ibaraki Doji:
Ai Orikasa

Fuji:
Fumiko Osaka

Yamabuki:
Ikue Kimura

Abe no Seimei:
Yoshiyuki KanekoHOME TOP
Illustration